KAM NA VÝLET / Muzea a skanzeny

Život na venkově na přelomu 19. a 20. století a nářadí běžně používané v domácnosti i na venkovském dvoře.
Rokycanské muzeum nabízí šest stálých expozic. Specializuje se na historii, etnografii, paleontologii a přírodovědu
Život na venkově na přelomu 19. a 20. století a nářadí běžně používané v domácnosti i na venkovském dvoře.  
Autor / zdroj foto: Václav Marian / zcm.cz

Muzeum Dr. Bohuslava Horáka v Rokycanech / Rokycany

Rokycanské muzeum se už od svého založení v roce 1905 specializuje na historii, etnografii, paleontologii a přírodovědu. Tomu odpovídá i charakter jeho stálých expozic. V rámci prohlídkové trasy jich navštívíte rovnou šest. Vedle expozic muzeum pořádá krátkodobé výstavy a přednášky. Od roku 2016 za tímto účelem využívá i výstavní síň, která vznikla po rekonstrukci bývalé muzejní budovy v ulici J. Knihy.

Železářská výroba na Rokycansku a Podbrdsku
Expozice seznamuje návštěvníky s tradiční železářskou výrobou regionu Rokycanska a Podbrdska od 14. století do poloviny 20. století. Zručnost našich předků je prezentována celým spektrem železářských výrobků, jako jsou například podkovy, srpy, sekerky, klíče, zámky, liturgické kříže, předměty běžné potřeby v domácnosti jako kamna, hmoždíře nebo žehličky. Atmosféru expozice dokreslují modely milíře, vodního hamru, cvočkařské výhně, vnitřního zařízení provozů a další zajímavosti. 

Venkovské bydlení na Rokycansku
Expozice přibližuje bydlení na venkově v polovině 19. století, a to souborem malovaného nábytku z obce Ejpovice (malované almary, truhly, stůl se židlemi, postel, kolébka, kolovrátek, tkalcovský stav). Návštěvníci si mohou také prohlédnout nástroje běžně používané v domácnosti a na venkovském dvoře i při hospodářských pracích (ruční žací nástroje a cepy, pluh, koňský chomout, koše z proutí, ošatky).

Měšťanská domácnost na Rokycansku
Expozice je rozdělena na dvě hlavní části – na kuchyni a na měšťanský salón. Rozdílnost jednotlivých typů místností je snadno porovnatelná zejména v provedení či barevnosti dřevěného nábytku, předmětů každodenní potřeby v domácnosti, lustrů, kamen aj. Expozici doplňují soubory skla a porcelánu i módní doplňky z 2. poloviny 19. století.

Rokycansko v minulosti
Tato obsáhlá expozice situovaná do tří místností seznamuje s historií Rokycanska od pravěku po rok 1918. V průřezu staletí budete seznámeni s jednotlivými významnými událostmi a osobnostmi regionu – od nejstarších nálezů z doby kamenné, prvního slovanského osídlení a raného středověku.

Příroda pro budoucnost
Expozice byla připravena pro prezentaci a poznání rozmanitosti přírody Rokycanska. Představuje obojživelníky, ptáky, savce i vzácné rostliny, vyskytující se v regionu. Seznamuje s chráněnými územími – přírodními parky a rezervacemi, přírodními památkami, památnými a chráněnými stromy. Vystaveny jsou exponáty zvířat z přírodovědných sbírek rokycanského muzea a doplněny jsou fotografiemi rostlinných druhů a biotopů.

Otisky času
Rokycansko ležící na západním okraji oblasti zvané Barrandien, které je bohaté na paleontologické nálezy. Muzejní sbírka čítá dnes na 130 000 kusů zkamenělin, především se jedná o nálezy zoopaleontologické z období starších prvohor, z éry kambria a ordoviku. Expozice prezentuje návštěvníkům výběr nálezů ze sbírek muzea, která je tvořena již více než 100 let, především z darů, nákupů i vlastního sběru. K dispozici je interaktivní mapa s vyznačením chráněných paleontologických nalezišť v regionu i elektronický katalog graptolitů a trilobitů.

Několikrát do roka se v muzeu můžete setkat s ukázkami tradičních lidových řemesel, připravena je i celá řada vzdělávacích programů. U předškoláků jsou oblíbené místní lidové pověsti vyprávěné jako pohádky. 

V nedaleké obci Dobřív muzeum spravuje národní technickou památku Vodní hamr a Pamětní síň Jindřicha Mošny. Od 1. ledna 2015 je pobočkou Západočeského muzea v Plzni. 

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.